25 Şubat 2013 Pazartesi

Birgül Ayman Güler, "eşit gördüremezsiniz"i anlattı

Birgül Ayman Güler, ‘Türkiye’nin sorunlarını kimlik yaklaşımıyla çözemezsiniz’ dedi

‘Kolaya kaçmadım’

“Türk ulusu ile Kürt milliyetini eşit gördüremezsiniz” sözlerinin arkasında duran Birgül Ayman Güler, “Türk ulusu siyasi birlikteliğine açıktan bir saldırı var” dedi. Sözlerinin Kürtlüğü inkâr anlamına gelmediğini belirten Güler, CHP içindeki tartışmalara ilişkin olarak da ‘’Hepimiz tıpatıp aynı şeyleri söylemek zorunda değiliz ama sorun partinin omurgası tartışıldığında ortaya çıkar. CHP’li olmayanlar var, gibi yorumlar bana çok anlamlı gelmiyor’’ diye konuştu.


ANKARA - CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler Türk ulusu ile Kürt milliyetini eşit gördüremezsiniz sözlerinin arkasında dururken Kürt sorunu artık bir Türk sorunudur, anayasadan Türksözünü kaldıracağız, diyorlar. Türk ulusu siyasi birliğine açıktan saldırı var. Sinsi operasyonu halkıma duyurdum dedi.
Güler, gençliğinde İlerici Gençler Derneği (İGD) üyesi, sonra Mümtaz Soysal liderliğindeki Bağımsız Cumhuriyet Partisinde yönetici ve son seçimlerde de CHP İzmir milletvekili oldu. CHP içinde ulusalcı kanadın önde gelen isimlerinden Güler, tartışma yaratan sözleri ve sonrasında yaşananlarla ilgili sorularımıza şu yanıtları verdi:

  Türk ulusu kavramının etnik bir aidiyet içermediğini söylüyorsunuz. Peki, Eşit gördüremezsiniz ifadesi fazla dışlayıcı, militan bir ifade değil mi?

Onun öncesindeki cümleye bakın. Kürt milliyetçiliğini bana ilericilik diye yutturamazsınız. Bunu yapamayacağınız gibi, Türk ulusu kavramından vazgeçiremezsiniz. Eğer bir seçim meydanında konuşsaydım başka türlü konuşurdum. TBMM kürsüsü siyasetin ve iktisadın en yoğunlaşmış ifadelerinin dile getirildiği kürsü. Orada yarı akademik konuşmanın hiçbir sakıncası yok. Türkiyede yaşadığımız devasa sorunları kimlik yaklaşımıyla çözemezsiniz. O yüzden benim işimi çok kolaylaştırabilirdi; Türk üst kimliktir -hep Başbakan diyor- Kürt şu bu da alt kimliktir, o kolay yolu seçebilirdim. Ama o kolay, memleketi içinden çıkılması zor sorunlara sürükler. Kolay anlasınlar beni diye bu daha temel olan gereklilikten vazgeçmedim. Konuşmama çok destek aldım. Sinsi yürüyen bir siyasi operasyon var, onu halkıma duyurdum.

 “Türk adını taşıyan bir etnik grup göremezsiniz. Kürt dediğiniz zaman bunun karşılığı Türk değil, Türkmen olabilirdiyorsunuz. Yusuf Halaçoğlu da, Türkiyede Kürtler Türkmen kökenlidediğinde tartışmalar olmuştu. Bu sözleriniz üzerine Bu yaklaşım,kart kurt tezine kadar gider yorumları yapılıyor...

Gitmez. Ben, Kürt milliyeti, diyorum, demek ki bir Kürt milliyeti var. Yani, kart kurta kadar nasıl gidebilir benim söylediğim? Kimlik yaklaşımı seni bir tek kimliğe odaklarken ben şuna davet ediyorum ki, bir kimlik diğer kimlikle hangi ilişki içinde ve bu kimliklerin oluşturduğu siyasi yapı ne? Kimlik diye baktığınızda bunu göremeyeceğiniz için bu çıkmaz yollara girersiniz. Ne kart kurtu, ne inkârı? Kimlikçilerin ve AKP ve BDPnin reddettiği bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Bütün bu milliyetler, etnik gruplar bir siyasal birlik oluşturmuşlardır ve bu birlik Türk ulusuadı altında toplanan birliktir. Türk, bir etnik gruba denk düşmez. Bana bir etnik grup gösterin ki adı Türk olsun. Türkmendir, yörüktür, tahtacıdır... Ama Türk dediğimiz kavram bu etnik grupların bin yıllık tarihlerinden buradaki uluslaşma sürecine armağan ettikleri bir kültürden ibarettir. Bunun içinde Ermeni kökenli Türkler vardır. Çok şey öğrendiğim dilcilerden Agop Dilaçarı, Nubar Terziyanı örnek göstereyim. Türktürler, Ermeni kökenlidirler.

CHPnin seçimler öncesinde açıklanan anayasa vizyonu metninde de Türkiye Cumhuriyeti halkı ifadesi yer alıyordu...
O resmi bir belge değildir. Sonuca vardırılmamış bir tartışma metnidir.

Hüseyin Aygünün PKKlilerin yakınlarına taziyeye gitmesinden rahatsız oldunuz mu?

Taziyeye gitmesinden rahatsız olmadım. Benim de Bergamada çocukluğumdan tanıdığım birinin yollarımız ayrıldıktan yıllar sonra başına böyle bir şey gelmişse gidip onun yakınlarını ziyaret ederdim. Ama bunu fotoğraflayıp tweet atmazdım. Tweet atmak, yayımlamak demek. İşte o anda insani ziyaret siyasi faaliyete döndü. Bu nedenle yapılan şeyin yanlış olduğunu düşündüm. Rum etnik temizliği sözlerine gelince, orada omurga bakımından problem görüyorum. Çünkü Türk ulusunu yaratan ulusal kuruluş savaşını etnik temizlikçilikle suçlamak böyle düşünen bir siyasetçiyle aynı omurgayı paylaşmak mümkün değil.

Partide CHPli olmayanlar var, benzeri yorumlar yapılıyor. Tartışmalar ideolojik ayrışmaya doğru mu gidiyor?

CHPnin seçim stratejisi çok geniş kesimleri CHP çatısı altında birleştirmekti. O yüzden de çok farklı kesimlerden temsil niteliği olan insanlar partiye davet edildi. Tıpatıp aynı şeyleri söylemek zorunda değiliz ama sorun partinin omurgası tartışıldığında ortaya çıkar. CHPli olmayanlar var, gibi yorumlar bana çok anlamlı gelmiyor. Daha önce başka yerlerde mücadele etmiş olanlar şimdi CHPye girmişlerse artık CHPlidirler.
--------------------------------------
Cumhuriyet Gazetesi'nde 3 Şubat 2013 tarihinde yayımlandı.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder